برترین آزمایشگاه های شهرستان بیرجند خراسان جنوبی

برترین آزمایشگاه های شهرستان بیرجند خراسان جنوبی

1.آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر مهناز پاکنهاد            

آدرس : نبش مفتح1-ساختمان پزشکی حکیم

تلفن : 5632227399

2. آزمایشگاه تشخیص طبی کیمیا(دکتر حمید آیتی)     

آدرس : خیابان طالقانی-طالقانی 3-ساختمان پزشکان کیمیا

تلفن : 563223937

3.آزمایشگاه دکتر رضا اصحاب یمین             

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 5632231818

4. آزمایشگاه شفاء (دکتر زردست)             

آدرس : انتهای خیابان طالقانی ، ساختمان شفاء

تلفن : 5632211212

5.آزمایشگاه پارس(دکتر برزگر)        

آدرس : خیابان طالقانی ، طالقانی 12

تلفن : 5632226703

6. آزمایشگاه پاستور(دکتر قائمی)         

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 5632232630

 7.آزمایشگاه پویا دکتر         

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 5632232619

8. آزمایشگاه پیشگام(دکتر غفوری)             

آدرس : خیابان مفتح

تلفن : 05632237021

آزمایشگاه شفا بیرجند
لیست آزمایشگاه های کشور
لیست آزمایشگاه های تهران
تعداد آزمایشگاه های کشور
رتبه بندی آزمایشگاه های تهران
تلگرام آزمایشگاه پیشگام بیرجند
دریافت جواب ازمایشگاه شفا بیرجند
جوابدهی آزمایشگاه شفا بیرجند



behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com

http://goftardarmani.com

neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts