برترین شبکه های بهداشت و درمان شهرستان بشرویه خراسان جنوبی

برترین شبکه های بهداشت و درمان شهرستان بشرویه خراسان جنوبی

1.آدرس : بلوار انقلاب

تلفن : 5632777506

2.مطب دکتر بهاره یحیایی(بشرویه)      

آدرس : طرح تحول مستقر در بیمارستان شفا بشرویه

تلفن : 5632776001

3.مطب دکتر رضا حسینی نژاد محبی    

آدرس : بشرویه

تلفن : 5632776161

4.مطب دکتر شریعت رضوی(بشرویه)      

آدرس : طرح تحول مستقر در بیمارستان شفا بشرویه

تلفن : 5632776001

5.مطب دکتر شریفیان رضوی (بشرویه)

آدرس : بیمارستان شفا بشرویه

تلفن : 5632776001

6.مطب دکتر متین عطاران خراسانی(بشرویه)           

آدرس : بیمارستان شفا بشرویه

تلفن : 5632776001

7.مطب دکتر محسن پور محمدی 

آدرس : بشرویه – بیمارستان شفا بشرویه

8.مطب دکتر مهدی عامری  

آدرس : بشرویه

تلفن : 5632775155

اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
شماره تماس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
sama bums ac ir samaweb
تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ذعئس شز هق
علوم بیرbehtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
http://siavashataee.com

http://goftardarmani.com

neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts