هدونیسم|سنجش و ارزیابی رایگان بدو ورود به مدرسه09121623463

هدونیسم|سنجش و ارزیابی رایگان بدو ورود به مدرسه09121623463

 

لذت‌گرایی (شادخواری، شادی‌جویی) یا هدونیسم (به فرانسویHédonisme)، مکتبی فلسفی است که یافتن لذت و شادی جویی را هدف و ارزش غایی، و مهمترین پیشهٔ انسان می‌داند.

واژهٔ هدونیسم از واژهٔ یونانی هدونی به معنای شهوت، گرفته شده‌است. هدونیسم یعنی فلسفه لذّت‌طلبی، عشرت‌طلبی و خوشگذرانی. پیروان این فلسفه معتقدند فرجام و هدف از زندگی تنها کسب لذّت و خوشگذرانی است. در واقع هدف و غایت اعمال را کسب لذّت معرفی می‌کنند.[۱]

لذت‌باوری خود به دو مکتب بخش شده‌است؛ مکتبی که پیرو دیدگاه‌های جرمی بنتم بود و از مشی کمّی دفاع می‌نمود. بنتم بر این باور بود که ارزش شهوت به‌طور کمّی بدیهی‌است. او بر این باور بود که شهوت شمارش‌پذیر نیست ولی زمان لذت بردن را می‌توان حساب کرد.

گروهی دیگر از پیروان لذت‌باوری شهوت را امری کیفی می‌شمردند. از میان آنها می‌توان از جان استوارت میل نام برد. میل بر این باور بود که شهوت را می‌توان به سطوح گونه‌گون تقسیم نمود. شهوتی که بالاتر است و آنکه پایین‌تر. او می‌انگاشت که موجودات ساده‌تر به آسان‌ترین در دسترس‌ترین شکل شهوت دست می‌یازند و از دیگر جنبه‌های زندگی بی‌بهره‌اند. چنین موجوداتی در همان گونهٔ شهوت سطح پایین زیاده‌روی می‌کنند.

می‌نماید که دموکریت نخستین فیلسوفی باشد که پیرو این اندیشه بوده‌است.

لذت‌شناسی (hedonics) شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به مطالعهٔ افکار و احساسات خوشایند و ناخوشایند، به‌ویژه از جهت نقش آنها در انگیزش انسان‌ها می‌پردازد.

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

  فاطمه برزو   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سید صادق رحیمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  لیلا گنج ها   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد معصومی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حسین نظری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مهدیه درزی رامندی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مجید گلی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زهرا صدیق   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مریم نظری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه ضیغمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  اعظم محمدی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زینه سادات فرقانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  اعظم برخوردار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه سادات سجادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  حمید میلادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  ملیحه کافی میبدی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  عادله واعظی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام محمد امینی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  غیاث الدین علیجانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فاطمه ضیغمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد حسن قنبری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زهرا وطن دوست   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سمانه دهقانی گلستانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زینب فراهانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  فائزه خداپرست   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مهدیه دانشور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  اکبر پویافر   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

 
 

Related posts