چه موقع آموزش رواني را شروع و معرفي مي‌كنيم؟| مجهزترین توانبخشی علی‌آباد پرگیرک

چه موقع آموزش رواني را شروع و معرفي مي‌كنيم؟| مجهزترین توانبخشی علی‌آباد پرگیرک

 

معرفي يك درمان روانشناختي، مي‌تواند نشانگر پيشرفت زياد در درمان بيماران بوده و يا مي‌تواند نشان دهنده شكستي چشمگير با پيامدهاي تأسف بار باشد. به ويژه اگر اولين باري باشد كه سعي در اجراي آن برنامه مي‌كنيم. به همين شيوه دليل همكاري دارويي ضعيف بوسيله بيماران دوقطبي و اسكيزوفرنيا را مي‌توان شرح داد، برخي بيماران تجربه ناخوشايندي از عوارض جانبي داروهايي كه براي اولين بار به عنوان داروهاي ضد جنون مي‌گيرند مي‌تواند باعث همكاري ضعيف آنها شود. براي مثال اولين برخور و ارتباط يك بيمار درمان روانشناختي در تشريح و توصيف پاسخ‌هاي بعدي به درمان مي‌تواند بسيار ضروري باشد. ما اگر قصد نداريم تا در مورد راز و اثرگذاري دست دادن با بيماران و نگاه كردن به چشم‌هاي آنها صحبت كنيم.

منطقي است كه برنامه آموزش رواني را با بيماران كه در حالت متعادل هستند شروع كنيم، يك بيمار مانيك نمي‌بايست وارد گروه آموزش رواني شود اول به اين دليل كه تغييرات رفتاري عجيب و غريب در مانيا مي‌تواند باعث مشكلات جدي و پيوستگي گروه گردد. به علاوه حواسپرتي tachpsychia و ساير تغييرات شناختي بيمار مانيك باعث مي‌شود كه بيمار از اين درمان نفعي نبرد. منظور آن نيست كه برخي مفاهيم آموزش رواني در زمان بستري بودن پيامدهاي مثبتي ندارد. اين آموزش در حال حاضر در يك موقعيت رودررو با بيشتر بيماران انجام مي‌شود: اما ما معتقديم در يك موقعيت ساختارمند و به صورت بلند مدت نمي‌تواند با يك بيمار مانيك به كار برده شود. علاوه بر اين بيمار ممكن است برخورد و ارتباط با يك روانشناس را به عنوان تجربه‌اي نامناسب دريافت كند زبرا حداقل يكي از دو طرف مشكلات رفتاري و شناختي شديدي دارد كه بعداً نمي‌تواند آن را به يادآورد كه همين تجربه ناخوشايند باعث مي‌شود كه آنها حتي زماني هم كه در حالت متعادل هستند نتواند وارد گروه آموزش رواني شوند.

اگر بيماران زمانيكه در حالت متعادل هستند به گروه ملحق شوند و سپس در طي دوره آموزش رواني در گروه، مانيك شوند ما مي‌توانيم آنها را از گروه خارج كرده و به آنها فرصت دهيم تا مجدداً زماني كه بهبودي يافتند و ثبات خلقي پيدا كردند در گروه شركت كنند. تجربه به ما نشان مي‌دهد كه هر چند اين تجربه ناخواستني است اما وقتي رخ مي‌دهد و يك بيمار در طي گروه مانيك مي‌شود، بقيه بيماران در ارتباط با مانيا مطالب بيشتري را ياد مي‌گيرند. به عنوان مثال بيماران تغييرات عجيب و غريب در رفتار مانيا را به شكل عملي مي‌بينند، رفتاري كه به سادگي توسط ديگران به عنوان رفتار پاتولوژيك درك مي‌شود اما خود بيمار آن را به شكل پاتولوژيك درك نمي‌كند. بيماران ياد مي‌گيرند كه بيقراري و تحريك پذيري يك ويژگي شخصيتي در مانيا نيست و متوجه مي‌شوند كه بيمار در طي دوره مانيا دست خوش تغييرات شديدي مي‌شود و بيماران متوجه مي‌شوند كه رفتارهايي كه در زمان بيماري از آنها سر مي‌زند و خودشان به آن به عنوان يك پاتولوژي نگاه نمي‌كنند توسط ديگران به عنوان يك تجربه كاملاً ناسالم نگريسته مي‌شود.

يكي از بيماران ما كه او را H مي‌ناميم، بعد از چندين هفته غيبت از گروه با ظاهري ژوليده و نامرتب و آشكارا عصبي به گروه آمد، وقتيكه ما خواستيم جلسه را شروع كنيم و از شركت كنندگان خواستيم تا در مورد هر چيزي كه به نظرشان مناسب و مرتبط با اختلالشان است صحبت كنند. او ناگهان حرف‌هاي درمانگر را قطع كرد و بعد از مقداري صحبت‌هاي گنگ و مبهم كه نشان مي‌داد مريض است، او قصد داشت تا به سايرين آموزش دهد كه چگونه او بدون گرفتن دارو بيماريش بهبود يافته است. درمانگر به H اجازه داد به مدت 5 تا 10 دقيقه صحبت كند، زيرا درمانگر فكر مي‌كرد كه اگر مانع صحبت H شودنتيجه‌اش خشونت است و از طرف ديگر، علايم H اين امكان را به ما مي‌داد تا در مورد علايم مانيا بدون هيچ مشكلي براي ساير بيماران توضيح دهيم زيرا H به عنوان يك مدل معتبر از مانيا رفتار مي‌كرد و مي‌توانست براي ساير اعضاء گروه بسيار سودمند باشد. بعد از گذشت زمان، درمانگر محترمانه صحبت‌هاي H را قطع كرد و از گروه خواست تا در مورد او فيدبك بدهند. همه اعضاء گروه از جملاتي نظير اين استفاده مي‌كردند “شما تا اندازه‌اي سرخوش هستيد” و من هم چيزهايي شبيه به اين را تجربه كرده‌ام كه پايان ناخوشايندي داشته است يا من فكر مي‌كنم شما مريض هستيد همانگونه كه انتظار مي‌رفت، H واكنش خيلي خوبي به اين اظهار نظرها نداشت، او بقيه اعضاء گروه را سرزنش كرد. يكي از درمانگران او را متقاعد كرد كه به صورت جداگانه و فردي با او صحبت كند زيرا بنظر مي‌رسيد كه شايد ساير اعضاء گروه او را نمي‌فهمند. روانپزشك تصميم گرفت كه H را به دليل مانيا همراه با علايم سايكوتيك بستري كند و گروه هم متوجه شد كه بستري شدن به عنوان آخرين مرحله به دليل پيشرفت مانياي او است. هيچ كدام از اعضاء گروه واكنشي همراه با خشونت نسبت به H نداشت حتي زمانيكه او به آنها بي احترامي مي‌كرد، در مقابل بقيه اعضاء گروه به او واكنش مثبت نشان مي‌دادند و مي‌دانستند كه براي او يك دوره مانيا رخ داده است، بعد از بستري شدن H تعدادي از آنها در دوران بستري از او عيادت كردند.

در مورد هيپومانيا: در اصل ما پيشنهاد نمي‌كنيم كه گروه شامل بيمار هپيومانيك باشد، بذله گويي، حواسپرتي و بحث كردن اين بيماران معمولاً كمكي به استحكام گروه نمي‌كند. از ويژگي‌هاي هيپومانيا بي ثباتي است و اغلب مقدمه يك اپيزود كامل مانيا هستند. اما در مورد بيماراني كه خلق متعادل دارند و در طي برنامه گروهي هيپومانيك مي‌شون ما مي‌توانيم انعطاف پذيري بيشتري داشته باشيم . به دليل اينكه بيشتر بيماران مي‌توانند به واسطه مسايلي كه در گروه ياد گرفته‌اند خود را كنترل و محدود كنند و گروه مي‌تواند از جنبه‌هاي پاتولوژيك اين وضعيت استفاده ببرد. اكثر بيماراني كه ما تا كنون داشته‌اين از اينكه توسط ديگران مورد مشاهده قرار گيرند نگراني نداشته‌اند. اين حتي غير معمول نيست كه ما به بيماران مانيك هم اجازه دهيم تا گروه را ادامه دهند به شرطي كه رفتارشان بسيار مخرب نباشد. اين بيماران مي‌توانند به عنوان يك مدل براي ديگران عمل كنند.

بطور كلي   نمي‌شود كه بيمار كه داراي فازها و دوره‌هاي مختلط است در گروه بگذاريم، زيرا اين بيماران هميشه از آمدن به گروه اجتناب مي‌كند، در حقيقت، علايم غالب در بيشتر دوره‌هاي مختلط (تحريك پذيري، اضطراب، افكار منفي و tochypsychiatry باعث مي‌شود كه هماهنگي و سازگاري را در گروه از بين ببرد.

كنترل افسردگي و يا شناختهاي منفي كه اين شناختهاي منفي در بين برخي بيماران كه در حال حاضر خلق متعادل هم دارند ظاهر مي‌شود. در طي جلسات گروه آموزش رواني كنترل اين شناخت‌ها سخت مي‌شود زيرا از داشتن بيماراني كه با اين قبيل شناخت‌ها همدردي مي‌كنند بايد اجتناب كرد. به خصوص افرادي كه اين اختلال را دارند (“ما يك بازنده كامل هستيم”، “بهتر است ما بميريم”،  “ما نمي‌توانيم هر كاري را خوب انجام دهيم”) اگر اين وضعيت رخ دهد، درمانگري بايست به عنوان يك ياور با بخش خوشبينانه گروه عمل نمايد، مواجه كردن افكار بيمار با نتايج خوشبينانه مي‌تواند اثرات و پي آمدهاي مثبتي بوجود آورد. از طرف ديگر وقتي كه ما آشكارا بيماران را حمايت مي‌كنيم بخصوص زمانيكه بدبيني مقاومي دارند و از اينكه آنها زنداني ترس‌هاي خود شوند و يا شروع به اين مي‌كنند تا عقايد منفي را در سر بپرورانند جلوگيري كنيم مي‌تواند نتايج خوبي داشته باشد.

بيماران به شدت افسرده هم نمي‌بايست در گروه آموزش رواني باشند به دلايل تغييرات شناختي كه اين بيماران در فاز افسردگي دارند (آز قبيل كندي و مشكلات در توجه و حافظه) آنها نمي‌توانند از گروه نفع كافي ببرند. بيمار افسرده (به شدت افسرده) بخش‌هاي منفي از اطلاعات را كه در گروه توسط درمانگر ارائه مي‌شود بيشتر مي‌گيرد و همين موجب نااميدي او خواهد شد. اگر بيماري در گروه آموزش رواني ناگهان وارد يك دوره افسردگي اساسي شود، پيشنهاد مي‌كنيم تا او از گروه خارج شده و به او پيشنهاد مي‌كنيم تا حتي الامكان به صورت انفرادي با يك روانشناس كار كرده و بعد از كنترل شدن افكار و احساسهايش مجدداً در گروه آموزش رواني شركت كند.

چگونه علايم سايكوتيك را در گروه كنترل كنيم؟ در اصل وجود علايم سايكوتيك در بيمار باعث محروميت او از حضور در گروه مي‌شود، تحت هيچ شرايطي ما نمي‌بايست رويكردهاي شناختي را در مورد اين بيماران به كار ببريم. استراتژي‌هاي شناختي براي اين بيماران سودمند نيست و هيچ كدام از مطالعات كنترل شده مؤثر بودن آن را نشان نداده است و اگر اين رويكرد در گروه اجرا شود كل گروه از اين رويكرد تجارب منفي خواهند داشت. رويكرد پيشنهادي آن است كه يكي از كمك درمانگران بيماري سايكوتيك را همراهي كند تا او از جلسه خارج شده اگر هيچ كدام از كمك درمانگران روانپزشك نباشند، مي‌بايست فوراً با يك روانپزشك تماس گرفته شود و اگر ضرورت داشته باشد نسخه دارويي جديد و يا تغيير دارو انجام گيرد و همان زمان لازم است بعد از كنار گذاشتن بيمار از گروه براي اينكه علايم هذياني بيمار باعث نگراني اعضاء گروه نشود گروه علايم سايكوتيك را بررسي كرده و در مورد آن بحث كنيم.

 

 1. افتادگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درشاهین ویلا کرج 09121623463 
 2. احیای قلبی ریوی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان امام حسین کرج 09121623463 
 3. هگزارلین|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان نبوت کرج 09121623463 
 4. هموکروماتوز|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اتحادکرج 09121623463 
 5. دیابت نوع ۲|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان توحید کرج 09121623463 
 6. دیابت نوع ۱|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اسبی کرج 09121623463 
 7. پیش‌دیابت|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان مهران کرج 09121623463 
 8. هپاتیت ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در جهانشهر کرج 09121623463 
 9. نارسایی حاد کبد|تخصصی ترین گفتار درمانی در عظیمیه کرج 09121623463 
 10. حرکات روده|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارخان زاده کرج 09121623463 
 11. علایم ادراری|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارشهرداری مهرشهر کرج 09121623463 
 12. پیوند قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارماهان کرج 09121623463 
 13. نخ دندان|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارجمهوری کرج 09121623463 
 14. مسواک|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارپرستار کرج 09121623463 
 15. کلرهگزیدین|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارموذن کرج 09121623463 
 16. طب ایرانی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 17. چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی| گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 18. چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 19. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 20. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 21. چک لیست کشوری مراکز جراحی محدود | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 22.   
  • behtarinalborz.ir
   goftardarmanionline.ir
   googleimage.ir
   hamejaa.ir
   medu-karaj.ir
   siavashataee.ir
   slpnews.ir
   autismonline.ir
   avalinkaraj.ir
   behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
   behtarinkaraj.ir
   goftardarmanikaraj.ir
   goftareravan.ir
   google-map.ir
   googlegame.ir
   googlemovies.ir
   karaj-medu.ir
   kardarmanialborz.ir
   kardarmanikaraj.ir
   loknatclinic.ir
   loknatshekan.ir
   otalborz.ir
   otkaraj.ir
   pff-rhs.ir
   pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
   pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
  •   نادر فداکار   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان  سحر سادات موسوی قمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     نویده شاکری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     محمد رضانژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     محدثه ایرانپور   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     زهره مولایی فوزی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     مریم صالحی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     پونه زینلی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     بتول زین الدینی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     زکیه نخعی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     سعیده بیت اللهی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     حسین پیری زاده   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

Related posts