برترین مرکز بیمه در البرز

برترین مرکز بیمه در البرز

 

علیرضاصالحی    مدیر توسعه وکارشناس بیمه های بازرگانی 

 

کارشناسی وصدور انواع بیمه نامه های:

اتومبیل                                  درمان 

آتش سوزی                           درمان مسافرتی 

مسئولیت ومهندسی              تورهای گردشگری

عمر                                    آسانسور

باربری                                بیمه های ساختمانی 

پیگیری خسارت وخدمات پس از صدور

صدورغیرحضوری بیمه نامه 

آدرس :کرج ،اراضی انصاری،بعدازشیرینی سرای مانی ،خیابان نوپرست حقیقی،ساختمان آرامیس ،طبقه اول ،واحد1

شماره تماس:09122604101-09302604101-02632737161

Related posts