لکنت معمایی ماندگار|مجهزترین توانبخشی هشتگرد

لکنت معمایی ماندگار|مجهزترین توانبخشی هشتگرد

 

چارلز ون رایپر لکنت را به عنوان یک پازل توصیف می‌کند، قطعه های پازل در گفتار درمانی، روانپژکی، نوروفیزیولوژی، ژنتیک و رشته های علمی‌ دیگر پراکنده شده ا‌ند و حدس می‌ زنیم قطعه های اصلی‌ آن هنوز مفقود شده ا‌ند و حدس می‌زنیم قطعه های اصلی‌ آن هنوز مفقود هستند. لکنت احتمالا از زمانی‌ که بشر شروع به حرف زدن کرده است بوجود آماده و در همه فرهنگ ها بوجود می‌ آید. در حال حاضر یک درصد از جمعیت را در بر می‌گیرد.

با وجود اینکه لکنت بطور گسترده مورد مطالع قرار گرفته، عناصر این پازل و ماهیت مبهم آن همچنان جز چالش های متعالیت حاضر می‌ باشند.

بیل جوانی‌ است که دارای لکنت می‌ باشد او وارد مغازه می شود. از او پرسیده می‌ شود چه چیزی نیاز دارید، بیل به شدت کلمه “همبرگر” لکنت می‌ کند. به راستی‌ چرا بیل لکنت می‌ کند؟

چرا او اندامهای گفتاری خود را به شدت منقبض می‌ کند؟

ممکن است فکر کنید او مشکل عصبی دارد یک ام رو می‌ باشد یا در سفارش دادن شک دارد. وقتی‌ از درمان گرش سوال شد علت لکنت بیل چیست؟ او گفت: بیل نمیتواند از مهارتهای روانی‌ گفتار استفاده کند. شاید او استرس دارد و … . و توضیحاتی‌ که در بالا ذکر شد هیچ کدام علت لکنت بیل نیستند.

انسان ها به دنبال ارتباط منطقی‌ بین پدیده ها هستند تاه لات یک رویداد را کشف کنند. علم هواره نقش بزرگ و مهمی‌ را در توضیح پدیده های جهان بازی کرده و می‌ کند.

علم از طریق مشاهده و آزمایش پدیده هایی‌ را شرح داده است که قبلا نیروهای ماورا طبیعی  در نظر گرفته می‌ شدند. اما چرا آقای بیل لکنت می‌ کند؟ نه تنها این سوال بلکه هر سوالی‌ بوسیله حیطه تئوریکال علت های فرضی‌ به فاکتور ها و عوامل ارتباط داده می‌ شود. ماهیت پازل لکنت با این واقعیت که علت لکنت نامشخص است و به فاکتورها و عوامل نسبت داده می‌ شود زمینه بسیار منعصبی برای توضیح تئوریکی این اختلال فراهم می‌ کند.

در حیطه منطقی‌، علت بوسیله شرایط کافی‌ و لازم که باید لکنت در آن اتفاق بیفتد، تعیین میشود.

در حیطه تجربه نگری، علت های فرضی‌ به متغیر ها نسبت داده می‌ شود زیرا آنها در برابر شرایط آزمایش تغییر می‌ کنند. ما معتقدیم که زمینه علی‌ منطقی‌ به ما در جهت روشن شدن سوالات زیر کمک می‌ کنند.

علت شروع لکنت در افراد چیست؟ چرا کلمه “همبرگر” در یک موقعیت خاص لکنت می‌ شود اما در موقعیت های دیگر کاملا روان تولید می‌ شود به عبارت دیگر. برای پاسخ به چنین سوالاتی باید چند نکته را بدانیم. به عنوان مثال، رد‌و برق می‌ تواند جنگل را به جهنم تبدیل کند و آتش سوزی به راه بیندازد. اما رعد و برق برای آتش سوزی جنگل لازم است و برای آتش سوزی های دیگر نا لازم است. بنابرین یک زمینه علی‌ خاص همراه با شرایط لازم و ضروری مربوط به آن زمینه منجر به بروز معلول می‌ شود.

اما چرا آقای بیل روی کلمه “همبرگر” لکنت می‌ کند؟ یکی‌ از عللی که می‌ توان به آن اشاره کرد اضطراب بیل می‌ باشد. اضطراب زیاد علت کافی‌ برای لکنت نیست بسیاری از افراد در موقعیت های مشابه اضطراب دارند ولی‌ لکنت نمی‌ کنند.

اضطراب علت لکنت نیست اما برای اتفاق افتادن آن در یک موقعیت خاص لازم است اما کافی‌ نیست به کمک زمینه علی‌ می‌ توانیم بفهمیم که چرا بیل روی همه کلمات لکنت نمیکند و فقط کلمه همبرگر و چند کلمه خاص دیگر را لکنت می‌ کند؟ کلمات تحت تاثیر زمینه علی‌ خاص تعیین می‌ شوند.  

 

Related posts