لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت مرکز بهداشت ساری

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت مرکز بهداشت ساری

 

 لیست مراکز ‌بهداشت‌ودرمان‌ استان مازندران (ساری)
نام مرکز ‌بهداشت‌ودرمان‌ تلفن آدرس
شبکه بهداشت و درمان -روستائی 0122-7748004-6 محمودآباد-خ آزادی -شبکه بهداشت و درمان
شبکه بهداشت و درمان چالوس چالوس
شبکه بهداشت و درمان گلوگاه گلوگاه
شبکه بهداشت و درمان آمل آمل خ طالب آملی
شبکه بهداشت و درمان بابل 3232876 بابل-خ مدرس باغ فردوس
شبکه بهداشت و درمان بابلسر 33061-32432 بابلسر خ پاسداران
شبکه بهداشت و درمان بهشهر 26944 بهشهر-بلوارهاشمی نژادجنببانک رفاه مرکزی
شبکه بهداشت و درمان تنکابن 4222073 تنکابن خ علامه مرکز بهداشت تنکابن
شبکه بهداشت و درمان جویبار 1243225220 جویبار – کلاگرمحله – شبکه بهداشت جویبار
شبکه بهداشت و درمان رامسر 5256680و82 رامسر-خ کمربندی روبروی بازارروز- مرکز بهداشت رامسر
شبکه بهداشت و درمان سوادکوه 5222488-2213-2350 سوادکوه پل سفید
شبکه بهداشت و درمان قائمشهر 2270330-2270611 قائمشهرخ تهران کوی نصرت
شبکه بهداشت و درمان نکاء 5623076 نکا خ شهرداری بالاتراز جاده شماره 1
شبکه بهداشت و درمان نور 6222057-6222056 نور-خ امام
شبکه بهداشت و درمان نوشهر 3232731-4 نوشهر-خ بوعلی
شبکه بهداشت ودرمان ساری 2260032-2264353 ساری بلوار امیرمازندرانی خ- رودکی
شبکه بهداشت ودرمان فریدونکنار 1125669955 فریدونکنار خ ولیعصر


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

 

  الهام ولیلو    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  علی جلیلی    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  نسرین عباسقلی زاده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  سرگل دیندوست    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  شیلان علیزاده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  منصور آماده    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  الهام صبوری    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts