لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان سرخه

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان سرخه

 

۱

مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی سرخه

شهر سرخه ـ بلوار انقلاب

۳۳۶۰۲۱۰۶

۲

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مؤمن آباد

روستای مؤمن آباد

۳۳۶۰۳۱۰۰

۳

خانه بهداشت لاسجرد

روستای لاسجرد

۳۳۶۵۸۴۲۰

۴

خانه بهداشت ایج

 روستای ایج

۳۳۶۵۷۲۷۳

۵

خانه بهداشت بیابانک

روستای بیابانک

۳۳۶۰۲۳۹۶

۶

خانه بهداشت افتر

روستای افتر

۳۳۶۰۸۴۸۵

۷

خانه بهداشت اروانه

روستای اروانه

۳۳۶۰۶۳۸۹

۸

خانه بهداشت مؤمن آباد

روستای مؤمن آباد

۳۳۶۳۰۳۱۰۰


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

مرجان آقاکوچکیان    بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  راهله احتشام   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  مریم نیکروش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی

  هاشم فرهنگ دوست   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  زهرا آقارسولی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  اتابک وثوقی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد چاوشی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

  محمد صادق باقری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان | کلینیک گفتاردرمانی 

Related posts