آرتریت ایدیوپاتیک جوانان|لیست پایگاه های سنجش در میدان سپاه 09121623463

 

آرتریت ایدیوپاتیک جوانان|لیست پایگاه های سنجش در میدان سپاه 09121623463

 

آرتریت روماتویید جوانان (به انگلیسیJuvenile idiopathic arthritis) یا (JIA) شایعترین شکل ورم مفصلی (آرتریت) پایدار در کودکان است. بیشترین بروز این بیماری در اوایل دهه دوم زندگی است. بطور کلی در صورتی‌که در فرد زیر ۱۶ سال آرتریت بدون علت مشخص به مدت حداقل ۶ هفته پایدار بماند تشخیص این بیماری داده می‌شود.

اگر به‌تازگی مبتلا به آرتریت روماتوئید شده‌اید توصیه می‌کنیم کتاب ((آرتریت روماتوئید و بیماران))نوشته اساتید فوق تخصص روماتولوژی را مطالعه کنید.

آرتریت جوانان با شروع سیستمیک

این نوع از بیماری در هر دو جنس شیوع یکسانی داشته و با علایم تب، بدحالی، ماکولهای اریتماتو در تنه و اندامها و بزرگی کبد و غدد لنفاوی مشخص می‌شود. همچنین بیماران دچار تحریک‌پذیری و دردهای عضلانی و مفصلی می‌شوند. ممکن است آرتریت در هفته‌های اول بروز بیماری و حتی تا ۶–۸ ماه پس از شروع جزو علایم دیده نشود. از عوارض دیگر بیماری پری کاردیت، پلوریت، سروزیت شکمی و تأخیر در رشد (به علت استفاده از استروئیدها در درمان) است.

تشخیص

 علایم به نفع بیماری دیده شود:

  • درجاتی از آنمی از نوع آنمی بیماری مزمن (نورموسیتوز، نورموکلر)
  • لکوسیتوز و شیفت به چپ
  • افزایش ESR، فریتین و پلاکت
  • بدون وجود RF , ANA

آرتریت جوانان چند مفصلی (Polyarticular)

در این نوع معمولن بیش از ۵ مفصل در مدت ۶ ماه درگیر هستند. این نوع خود دو حالت دارد حالت سرونگاتیو که پاسخ درمانی خوبی دارد و حالت سروپوزیتیو با پاسخ درمانی ضعیف. در ۵۰ درصد موارد این بیماری پیشرونده است. بیشترین مفاصل درگیر، شامل مفاصل کوچک دست و پا هستند.

آرتریت جوانان Pauciarticular

گرفتاری مفصلی در کمتر از ۴ مفصل دیده می‌شود. این نوع در سنین پایینتر دخترها را درگیر و در نهایت می‌تواند منجر به یوویت با سیر مزمن شود و در سنین بالاتر بیشتر پسرها را درگیر کرده و عارضه اسپوندیلیت آنکیلوزان را دارد. مفاصل درگیر در سنین کم شامل زانو، مچ پا و آرنج و در سنین بالاتر زانو، مچ و متاکارپوفالنژیال‌ها هستند. در ۵۰ درصد این بیماران ANA مثبت است.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانخراسان شمالی ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانخراسان رضوی ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانخراسان جنوبی( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانچهار محال بختیاری ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زباناراک( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زباناصفهان( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زباناردبیل( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانارومیه( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانچهار محال بختیاری ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زباناهواز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانایلام( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانچهار محال بختیاری ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانبندر عباس( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانبوشهر ( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانبیرجند( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها
مراکز تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبانتبریز( slp ) | آدرس و شماره تلفن بهترین ها

Related posts