فنوباربیتال |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرشهر09121623463

فنوباربیتال |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر مهرشهر09121623463

 

فنوباربیتال یک باربیتورات می باشد. فنوباربیتال فعالیت مغز و سیستم عصبی را کند می کند. فنوباربیتال در درمان یا پیشگیری تشنج ها استفاده می شود. فنوباربیتال همچنین در درمان کوتاه مدت بعنوان سداتیو به کار می رود.

فنوباربیتال

مکانیسم اثر فنوباربیتال

داروی فنوباربیتال با عمل بر روی گیرنده های GABAA،سبب افزایش مهار سیناپسی می شود. فنوباربیتال از یک طرف اثر مهاری GABA را افزایش داده و از طرف دیگر اثر تحریکی گلوتامیک اسید را کم می کند و از اینرو با مهار انتخابی سلول های عصبی غیرطبیعی مانع انتشار امواج از کانون صرعی می شود.
باربیتورات ها سبب تضعیف قشر حسی مغز،کاهش فعالیت حرکتی و تغییر عملکرد مخچه و ایجاد خواب آلودگی ،سدیشن و هیپنوزیز می شود.

فارماکودینامیک

باربیتوراتها قادر به ایجاد تغییر خلق و خو در تمام سطوح CNS ، از تحریک شدید تا سداسیون خفیف ،هیپنوزیز و کومای عمیق می باشد. مصرف بیش از اندازه(اوور دوز)می تواند منجر به مرگ شود.در دوزهای درمانی بالا می تواند بیهوشی را القا کند.

فارماکوکینتیک

جذب باربیتورات ها بدنبال مصرف خوراکی یا تزریقی بسیار متغیر می باشد. باربیتورات ها اسیدهای ضعیفی هستند که جذب شده و سریعا در تمامی بافت ها و مایعات بدن ،با غلظت بالا،در مغز،کبد و کلیه ها منتشر می شوند.
داروی فنوباربیتال در کبد متابولیزه می شود.نیمه عمر فنوباربیتال 53 تا 118 ساعت (بطور میانگین 79 ساعت) می باشد.

موارد مصرف فنوباربیتال

بی خوابی , سداتیو , ضد تشنج

هشدارها

1-مصرف مداوم فنوباربیتال ممکن است سبب شکل گیری عادت و ایجاد تحمل و وابستگی جسمی و روحی گردد.لذا در مورد کاهش کارایی دارو پس از چندین هفته با پزشک مشورت شود و قطع مصرف و هر گونه تغییر در مقدار مصرف تدریجی و طبق نظر پزشک صورت پذیرد.
2- فنوباربیتال در بیماران دارای درد مزمن یا حاد بدلیل القای تحریک متناقض یا پوشاندن علائم مهم با احتیاط فراوان تجویز گردد.
3- فنوباربیتال در زنان باردار می تواند سبب آسیب جنین گردد.

نکات قابل توصیه

1-در حین درمان با فنوباربیتال از مصرف همزمان الکل یا دیگر داروهای مضعف CNS بپرهیزید.
2- بیماران مسن یا ناتوان ممکن است به باربیتورات با هیجان قابل توجه، افسردگی، و یا سردرگمی واکنش نشان دهند. در برخی افراد، به خصوص کودکان، باربیتورات ها بارها و بارها هیجان به جای افسردگی ایجاد می کنند.

عوارض جانبی فنوباربیتال

تهوع , سردرد2 , گیجی , استفراغ , سرگیجه , درد عضلانی

تداخلات دارویی فنوباربیتال

آلبندازول , آمی تریپتیلین , اتوسوکسیمید , ارگوتامین سی , ارلوتینیب , استامینوفن | پاراستامول , لوماکافتور / ایواکافتور , دلاویردین , تلاپرویر , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , فنیندیون , آپرمیلاست , سیمپرویر , اتراویرین , دولوتگراویر , پیرفنی دون , نینتدانیب , کاناگلیفلوزین , کوبیسیستات , آلوسترون , ماراویروک , آکالابروتینیب , فوستاماتینیب , یولی پریستال , دابرافنیب , تینزاپارین , ابیراترون , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , فن ایندیون , ادوکسابان , افاتینیب , کدئین , میفه پریستون , تاپنتادول , آکسیتینیب , دالتپارین , لدیپاسویر/سوفوسبوویر , داروناویر , پرازی کوانتل , کینیدین , بوپرنورفین , ایندیناویر , فلکاینید | فلکایینید , دیلتیژل , دونپزیل , دی سولفیرام , والیرست , سوفوسبوویر , کلونیدین , کلستیرامین , ترانکی وال , عصاره سنبل الطیب , فنتانیل , انزالوتامید , ویتامین ث (آسکوربیک اسید) , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلردیازپوکساید , کلماستین , کلوزاپین , نیترازپام , نیلوتینیب , هیدروکلروتیازید , والپروات سدیم , سدامین , وراپامیل , فولیک اسید , لاپاتینیب , مترونیدازول , متوپرولول , متیل پردنیزولون , مدافینیل , سانی تینیب , سورافنیب , سیکلوسپورین , سیکلوفسفامید , فلوتیکازون پروپیونات , فولینیک اسید | کلسیم فولینات , تیوتیکسن , تیکلوپیدین , دفلازاکورت , دیدروژسترون , آتروپین/دیفنوکسیلات ( لوموتیل ) , زولپیدم , تالیدومید , تاکرولیموس , تتراکوزاکتاید , تریامسینولون , تموزولامید , تینیدازول , بوسپیرون , بومادران , پروپافنون , پروپرانولول , پروتامین سولفات , تادالافیل | قرص تادالافیل | قرص سیالیس , اگزمستان , اورولیموس , ایپراتروپیوم بروماید , ایرینوتکان , ایفوسفامید , ایماتنیب

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی امام رضا

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاسمن

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی افراسیابی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی تختی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عصر جرید

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی باقری

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی تولای پور

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی امیر

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی شقایق

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی خیرآبادی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی نعمتی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی بخشی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۲

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی قائم

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عسگری

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی رجایی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی دانش ۲

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی شریعتی ۲

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عسگری

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی جنیدی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ستاره

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی چهار فصل

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی غربی ۳

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی کاج

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی رضوان

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی ارمغان

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی بیگی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی بزرگ

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی وحدت ۳

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی مهر

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی مسعود

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی حدیث ۳

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی ۳

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی ۴

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی۵

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی پنجم شرقی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی شرقی ۶

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی میلاد ۴

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی میخک

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی فروردین

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی میلاد ۴

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی بوستان

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ولیعصر فرعی شعبانی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی فجر۱

 نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی میر حیدری

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی فردین

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعیکوی نهانان

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی سیدالکریم

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی علمدار حسین

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی نیکوکار

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی امید۱

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی شقایق ۱

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی کشاورز

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی مطهری

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی محمدی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی امانی

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی درخشان

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی هجرت۳

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی هجرت۴

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی باقری

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی مسجد

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی آزادگان ۳

نوروفیدبک| مهرشهر خیابان ارم فرعی آزادگان ۲

Related posts