کلرمتین کلراید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرشهر 09121623463

کلرمتین کلراید |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرشهر 09121623463

 

لنفوم، لنفوسارکوم، سرطان ریه

نام تجاری:

Mustargen

گروه دارویی:

الکیله کننده

گروه درمانی:

ضد سرطان مهار سیستم ایمنی
شکل دارویی: تزریقی (10 میلی گرم)
مصرف در حاملگی: گروه D

موارد مصرف: لنفوم، لنفوسارکوم، سرطان ریه و سرطان های CML و CLL

میزان مصرف:

4/0 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم تزریق می شود.

موارد منع مصرف:

آبله مرغان، زونا ( بیماری پوستی و ویروسی)، نقرس ( بیماری التهابی مفاصل ناشی از افزایش اسیداوریک خون)
عوارض جانبی مهم: تهوع، استفراغ، تمایل به خونریزی، سرگیجه، خواب آلودگی، بی اشتهایی
توجهات پزشکی-پرستاری: در هنگام تزریق از دستکش و ماسک استفاده کنید.
آموزش بیمار- خانواده: طبق دستور به صورت متوالی به پزشک مراجعه شود. در صورت خونریزی و خونمردگی به پزشک اطلاع دهید.
کچلی ناشی از دارو و برگشت ناپذیر است.
مسواک زدن باید با دقت و با مسواک نرم باشد.
استعمال سیگار و نوشیدن الکل خطرناک است.
از برخورد نزدیک با بیماران ویروسی باید پرهیز شود.

شرایط نگهداری:

پودر در دمای معمولی نگهداری شود.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

 

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۴

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۶

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۰۸

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۱۰

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۱۱۲

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی شرقی ۱۱۲

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۰

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۲۰۲

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۴

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۶

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۰۸

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی ۲۱۰

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۱۲

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۱۵

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۲۳

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۱

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۳

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۳۹

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۴۱

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی۳۳۴

-مهرشهر خیابان گلستان فرعی پاکدل

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۱۰۰

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۱

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۵

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۰۹

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۵

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۷

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۵

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۴

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۶

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۷

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۸

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۹

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۱

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۵

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۷

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۰۹

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۱

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۵

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۷

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۸

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۱۹

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۰

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۱

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۲

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۲۲۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۱

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۹

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۱

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۵

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۰۷

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۵

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۷

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۳۱۹

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عرفان

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی۱۱۱شهرداری

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی پاکدل

-مهرشهرخیابان ارم فرعی حسن زاده

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی پرستو

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی بهمن ۲۲

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ولیعصر

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی نیلوفر ۸

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی یاس

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی دوم

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی عابدین

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی گلستان ۳

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی رز

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی گلستان ۲

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی لاله

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی مهرابی

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی میلاد

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی رسولی

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی پیچک

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ترابی

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی شبنم

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی سیب

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی سینا

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی افشار

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی اداره برق

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی مطهری

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی محمد خانی

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ۹

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی فجر ۱۰

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی بهار

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی امام علی

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ستاره

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی تاجیک

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی معمر

-مهرشهر خیابان شهرداری فرعی ابوذر

Related posts