نیستاتین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان آبان 09121623463

نیستاتین|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان آبان 09121623463

 

نیستاتین یک داروی ضد قارچ با اثرات موضعی می باشد.

مکانیسم اثر نیستاتین

نیستاتین با اتصال به استرول های دیواره سلولی و گونه های حساس کاندیدیا و تغییر در نفوذپذیری سلولی آنها باعث خروج ترکیبات سلولی داخل قارچ شده و اثرات مهار رشد و مرگ قارچ را ایجاد می کند.

فارماکودینامیک

مهار کردن رشد و مرگ سلولی گونه های قارچی حساس خصوصا کاندیدیا با ایجاد حفرات در دیواره سلولی قارچ ها

فارماکوکینتیک

جذب خوراکی نیستاتین خیلی اندک می باشد و بیشتر نیستاتین استفاده شده از راه خوراکی بدون تغییر از طریق مدفوع دفع می شود. در بیماران با نارسایی کلیوی در دوزهای معمول نیستاتین ممکن است سطح خونی نیستاتین به مقدار بیشتری افزایش یابد.

مقدار مصرف نیستاتین

بزرگسالان :
برفک دهانی : 600،000- 400،000 واحد از سوسپانسیون خوراکی 4 بار در روز بصورت نگهداشتن در دهان برای مدت حداقل 48 ساعت بعد از بعد از رفع علایم و منفی شدن جواب کشت
کاندیدیازیس روده ای : 100،0000 – 500،000 واحد از قرص 3 بار در روز بصورت خوراکی برای مدت حداقل 48 ساعت بعد از بعد از رفع علایم و منفی شدن جواب کشت
کودکان (درمان برفک) :
نوزادان و شیرخوران نارس : 100،000 واحد 4 مرتبه در روز ( بمدت 5 تا 10 دقیقه خوراکی دیگری مصرف نشود) حداقل دوره درمانی تا 48 ساعت بعد از رفع علایم
12 -1 ماه : 600،000 واحد 4 مرتبه در روز ( بمدت 5 تا 10 دقیقه خوراکی دیگری مصرف نشود) حداقل دوره درمانی تا 48 ساعت بعد از رفع علایم
18 – 12 ماه : 600،000 – 400،000 واحد 4 مرتبه در روز ( بمدت 5 تا 10 دقیقه خوراکی دیگری مصرف نشود) حداقل دوره درمانی تا 48 ساعت بعد از رفع علایم

هشدارها

نیستاتین برای درمان عفونت های قارچی سیستمیک کاربردی ندارد . در صورت ایجاد حساسیت و یا قرمزی و التهاب در محل تحت درمان بایستی گزارش شود.

نکات قابل توصیه

در صورت وجود هرکدام از موارد زیر قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت شود :
بارداری، شیردهی و هرگونه حساسیت به این دارو و یا سایر غذا ها و داروها.
دارو بایستی مطابق دستور پزشک و برای دوره درمانی توصیه شده استفاده شود.
این دارو ممکن است روی قندخون بیماران دیابتی اثرگذار باشد و قندخون بایستی چک شود.

مخمر آبجو

موارد منع مصرف نیستاتین

سابقه حساسیت مفرط به دارو یا اجزای آن

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی خیابان قزوین

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان مظاهری

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی خیابان طالقانی خیابان بلال

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی کوی گلها

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی هدایت

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی جمالپور

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی سیدالشهدا

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی یوشی نژاد

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی بعثت

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی ۴۴۴

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی شقایق

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی محمد خانی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی مطلق

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی کمالی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی آل علی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی شهدا

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی بسیج

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی ۱۶ متری انقلاب

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی انقلاب

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی گلستان ۱

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی ۱۳ آبان

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی محمودیان

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی زکیخانی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی نعمتی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی مصطفی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی عابدینی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی عین الهی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی ساجدی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی طهماسبی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی لطفی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی قیام

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی لاله

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۷

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۳

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۱

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی کلانتری

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی اصلی چهارصد دستگاه

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی قیام

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی اصلی جعفری

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی طهماسبی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی وحدت

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی حسینی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۸

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۴

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی فرعی ارغوان

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی خیابان جعفری(جهان چیت)

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان مظاهری

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان قریشی

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان آبان

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان کوی نور

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان پدیدار

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان امیری

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان فاطمیه

کلینیک نوروتراپی در کرج09121623463|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان دانشکده

Related posts