بهترین گفتاردرمانی در قوچان |گفتاردرمانی طنین

بهترین گفتاردرمانی در قوچان |گفتاردرمانی طنین

 

گفتاردرمانی طنین :سعید فاطمی

 

آسیب شناس گفتاروزبان ،صوت وبلع

 

درمان وتوانبخشی :

 

اختلالات گفتاروزبان 

 

اختلالات صوت وزبان 

 

اختلالات بلع وتغذیه 

 

اختلالات یادگیری 

 

لکنت زبان 

 

آدرس: قوچان -خیابان شهید داوودی-ساختمان پزشکان خادم -طبقه دوم –

گفتاردرمانی طنین 

شماره تماس :05147239858-09928066901

Related posts