ضمن  خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر  نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان  باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای  پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

 

= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تهران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه كاشان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه يزد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه هنر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  آذربايجان غربي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه اروميه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی = نوروفیدبک و اردبيل گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  اصفهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  ايلام گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه ايلام گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بوشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  تهران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه هنر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تهران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی = نوروفیدبک و جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی = نوروفیدبک و آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی = نوروفیدبک و موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی = نوروفیدبک و چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و خراسان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و زنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه زنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و فارس گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و قزوين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و قم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه قم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  كردستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی = نوروفیدبک و كرمان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و كرمانشاه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی = نوروفیدبک و گلستان	 گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی = نوروفیدبک و گيلان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و لرستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه لرستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مازندران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مركزي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه اراك گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی = نوروفیدبک و هرمزگان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه قشم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی = نوروفیدبک و همدان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و يزد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه يزد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی = نوروفیدبک و آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و آزادشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و آستارا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و آشتيان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اشكذر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و آيت اله آملي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ابركوه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ابهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اراك گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اردستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اردكان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ارسنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اروميه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و استهبان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اسلامشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اقليد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و امارات متحده عربي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و انار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ايذه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ايرانشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ايلام گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بابل گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بافت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بجنورد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بردسير گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بروجرد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بناب گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بندرانزلي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بندرعباس گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بندرلنگه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بوشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بهبهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و بيرجند گفتاردرمانی = نوروفیدبک و پارس آباد مغان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تاكستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تبريز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تربت جام گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تربت حيدريه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تفت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تفرش گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تهران پزشكي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تهران جنوب گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تهران شمال گفتاردرمانی = نوروفیدبک و تهران مركزي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و جهرم گفتاردرمانی = نوروفیدبک و جيرفت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و خاش گفتاردرمانی = نوروفیدبک و خدابنده گفتاردرمانی = نوروفیدبک و خمين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و خميني شهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و خوراسگان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و خوي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دامغان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دزفول گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دندانپزشكي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و دهدشت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و رشت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و رودهن گفتاردرمانی = نوروفیدبک و رفسنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و زابل گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  گفتاردرمانی = نوروفیدبک و  فراهان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و فردوس گفتاردرمانی = نوروفیدبک و فسا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و فلاورجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و فيروزآباد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و فيروزكوه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و قائم شهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و قائنات گفتاردرمانی = نوروفیدبک و قزوين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و قوچان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و كازرون گفتاردرمانی = نوروفیدبک و كاشمر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و كرج گفتاردرمانی = نوروفیدبک و كرمان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و كرمانشاه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و گچساران گفتاردرمانی = نوروفیدبک و گرگان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و گرمسار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و گلپايگان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و لارستان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و لامرد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و لاهيجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ماكو گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ماهشهر گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مباركه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و واحد مجازي گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مراغه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مرند گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مرودشت گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مشهد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مهاباد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و مياندوآب گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ميانه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و نايين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و نجف آباد گفتاردرمانی = نوروفیدبک و نراق گفتاردرمانی = نوروفیدبک و نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی = نوروفیدبک و نور گفتاردرمانی = نوروفیدبک و نكا گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ني ريز گفتاردرمانی = نوروفیدبک و نيشابور گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ورامين گفتاردرمانی = نوروفیدبک و همدان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ياسوج گفتاردرمانی = نوروفیدبک و زاهدان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و زرندكرمان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و زنجان گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ساري گفتاردرمانی = نوروفیدبک و ساوه گفتاردرمانی = نوروفیدبک و سبزوار گفتاردرمانی = نوروفیدبک و سپيدان

مرکز گفتاردرمانی بزرگ کرج =بهترین کرج =پزشک = نوروفیدبک و جراح پلاستیک= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و جراح دهان و فک و صورت= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و جراح عمومی= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و جراح قلب و عروق= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و جراح لثه= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و چشم پزشک= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و خون شناسی= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و داخلی= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و روانپزشک= بهترین کرج پزشک = نوروفیدبک و بهداشت =توانبخشی = نوروفیدبک و کاردرمانی = نوروفیدبک و گفتاردرمانی = نوروفیدبک و داغ ترین اخبار = نوروفیدبک و بهترین مراکز = نوروفیدبک و کاردرمانی = نوروفیدبک و بهترین مراکز = نوروفیدبک و کرج = نوروفیدبک و تهران=ناتوانی جنسی =دارو =بهترین دکترهای ارتوپدی= = نوروفیدبک و ریتالین =الکتروتراپی = نوروفیدبک و دستگاه= داروی ریتالین

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


       شماره مجوز تبلیغات760/91/ن/پ

 

 = نوروفیدبک و  = نوروفیدبک و انجمن اپتومتري ايران(علمي) = نوروفیدبک و انجمن اپيدميولوژيستهاي ايران = نوروفیدبک و انجمن اداره امور بيمارستانها = نوروفیدبک و انجمن ارتودنتيستهاي ايران = نوروفیدبک و انجمن ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران = نوروفیدبک و انجمن ارولوژي ايران = نوروفیدبک و انجمن آسم وآلرژي ايران = نوروفیدبک و انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران = نوروفیدبک و انجمن اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشکي = نوروفیدبک و انجمن اعتياد ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحي زانو وآرتروسکوپي = نوروفیدبک و انجمن مامايي = نوروفیدبک و انجمن تنظيم خانواده ايران = نوروفیدبک و انجمن اقتصاد بهداشت ايران = نوروفیدبک و انجمن آموزش بهداشت ايران = نوروفیدبک و انجمن آموزش پزشکي ايران = نوروفیدبک و انجمن اندودنتيستهاي ايران = نوروفیدبک و انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران = نوروفیدبک و انجمن انگل شناسان ايران = نوروفیدبک و انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران = نوروفیدبک و انجمن باروري و ناباروري ايران = نوروفیدبک و انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران = نوروفیدبک و انجمن بهداشت کار ايران = نوروفیدبک و انجمن بهداشت محيط ايران = نوروفیدبک و انجمن پرستاري ايران = نوروفیدبک و انجمن بيوشيمي پزشکي ايران = نوروفیدبک و انجمن پروستودنتيستها = نوروفیدبک و انجمن پزشکان قانوني ايران = نوروفیدبک و انجمن پزشکي اجتماعي ايران = نوروفیدبک و انجمن پزشکان عمومي ايران = نوروفیدبک و انجمن جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران = نوروفیدبک و انجمن پزشکي هسته اي ايران = نوروفیدبک و انجمن پيوند اعضاء ايران = نوروفیدبک و انجمن تغذيه ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان ارتوپدي ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان اطفال ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان پلاستيک و ترميمي زيبايي ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان توراکس ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان ستون فقرات ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان فک ودهان وصورت = نوروفیدبک و انجمن جراحان قلب ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان مغزواعصاب ايران = نوروفیدبک و انجمن چشم پزشکي ايران = نوروفیدبک و انجمن داروسازان ايران = نوروفیدبک و انجمن درون بين دستگاه گوارش = نوروفیدبک و انجمن دکترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران = نوروفیدبک و انجمن دندانپزشکي ايران = نوروفیدبک و انجمن دندانپزشکي کودکان ايران = نوروفیدبک و انجمن دندانپزشکي ترميمي ايران = نوروفیدبک و انجمن راديوتراپيک انکولوژي (پرتودرماني سرطان)ايران = نوروفیدبک و انجمن راديولوژي ايران = نوروفیدبک و انجمن راديولوژي دهان وفک و صورت ايران = نوروفیدبک و انجمن روانپزشکان ايران = نوروفیدبک و انجمن روانپزشکي کودک ونوجوان ايران = نوروفیدبک و انجمن روانشناسي باليني ايران = نوروفیدبک و انجمن روماتولوژي ايران = نوروفیدبک و انجمن جراحان زنان ومامايي ايران = نوروفیدبک و انجمن سم شناسي و مسموميتهاي ايران = نوروفیدبک و انجمن علوم اعصاب اطفال ايران = نوروفیدبک و انجمن فيزيک پزشکي ايران = نوروفیدبک و انجمن فيزيولوژي و فارماکولوژي = نوروفیدبک و انجمن طب فيزيکي وتوانبخشي ايران = نوروفیدبک و انجمن طب کار ايران = نوروفیدبک و انجمن کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي = نوروفیدبک و انجمن جمعيت مامايي ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين باروري و ناباروري ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين پوست وآميزشي ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين ريه ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) = نوروفیدبک و انجمن متخصصين علوم دارويي ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين فارماکوگنوزي ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران = نوروفیدبک و انجمن متخصصين غدد درون ريز ايران = نوروفیدبک و انجمن مدارک پزشکي = نوروفیدبک و انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران = نوروفیدبک و انجمن مددکاري اجتماعي ايران = نوروفیدبک و انجمن ميکروب شناسان ايران = نوروفیدبک و انجمن نفرولوژي ايران = نوروفیدبک و انجمن پزشکان نوزادان ايران = نوروفیدبک و انجمن ويروس شناسي ايران = نوروفیدبک و انجمن هماتولوژي و انکولوژي ايران = نوروفیدبک و انجمن هماتولوژي و انکولوژي کودکان ايران = نوروفیدبک و انجمن هيپنوتيزم باليني ايران = نوروفیدبک و انجمن پريودنتولوژي ايران = نوروفیدبک و انجمن پاتولوژيست هاي ايران = نوروفیدبک و انجمن اپتومتري ايران (صنفي) = نوروفیدبک و انجمن علوم اعصاب = نوروفیدبک و انجمن فيزيوتراپي ايران = نوروفیدبک و انجمن جامعه جراحان ايران = نوروفیدبک و انجمن ژنتيک ايران = نوروفیدبک و انجمن ترويج تغذيه با شيرمادر = نوروفیدبک و انجمن پزشکان کودکان ايران = نوروفیدبک و انجمن خيريه حمايت از بيماران کبدي ايران = نوروفیدبک و

 

 


 

 

گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی 

 

 

                           بهترین گفتاردرمانی کرج = نوروفیدبک و گفتار توان گستر هوشمند = نوروفیدبک و اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = نوروفیدبک و درمان ناگویایی کودکان کرجی = نوروفیدبک و بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = نوروفیدبک و مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = نوروفیدبک و با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان   دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری= برنامه های نروفیدبک = نوروفیدبک و سه بعدی محرک مغز = نوروفیدبک و بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی = نوروفیدبک و طیف اوتیسم = نوروفیدبک و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = نوروفیدبک و والدین همراه     =کم توانی ذهنی = نوروفیدبک و طیف اوتیسم = نوروفیدبک و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = نوروفیدبک و والدین همراه کودک در جلسه درمانی = نوروفیدبک و جلسه درمانی شامل SI = نوروفیدبک و تربیت شنیداری = نوروفیدبک و آموزش ذهنی = نوروفیدبک و ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = نوروفیدبک و کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 

 

 

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandp0ur.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

جامعه جراحان ايران

iras.ircme.ir

021-26401420

 

11502

انجمن جراحان مغز واعصاب ايران

irneso.ircme.ir

021-22264041

 

11503

انجمن راديولوژي ايران

isr.ircme.ir

021-44462078

 

11504

جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران

icim.ircme.ir

021-88014005-7

 

11505

انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

isacp.ircme.ir

021-22725033

 

11506

انجمن علمی داروسازان ايران

ispha.ircme.ir

021-88515830-31

 

11507

انجمن پزشكان كودكان ايران

irpediatrics.ircme.ir

021-66968317-8

 

11508

انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

anesth.ircme.ir

021-88834989

 

11509

انجمن جراحان ارتوپدي

ioa.ircme.ir

021-88983609

 

11510

انجمن چشم پزشكي ايران

irso.ircme.ir

021-66919061-2

 

11512

انجمن متخصصين ريه ايران

تعریف نشده

 

 

11513

انجمن جراحان گوش و گلو و بيني و سر و گردن ايران

ent.ircme.ir

021-88979101-4

 

11514

انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران

derm.ircme.ir

021-88202914-15

 

11515

انجمن نفرولوژي ايران

irsn.ircme.ir

021-66912653

 

11516

انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران

iagh.ircme.ir

021-88335061-3

 

11517

انجمن دندانپزشكي ايران

ida.ircme.ir

021-88289256-9

 

11518

انجمن علمي اورولوژي ايران

iua.ircme.ir

021-88526900

 

11519

انجمن پزشكان عمومي ايران

iranmd.ircme.ir

021-84138319

 

11520

انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري

isidtm.ircme.ir

021-26109396

 

11521

انجمن طب فيزيكي و توانبخشي

ispmr.ircme.ir

021-22731112

 

11526

انجمن هماتولوژي و انكولوژي ايران

تعریف نشده

021-88004140

 

11527

انجمن قلب و عروق ايران

iha.ircme.ir

021-23922529,22048174

 

11533

انجمن فيزيولوژي فارماكولوژي ايران

تعریف نشده

 

 

11534

انجمن جراحان دهان، فك و صورت ايران

soms.ircme.ir

021-88202587-90

 

11536

انجمن آسم و آلرژي ايران

تعریف نشده

021-66597723

 

11537

انجمن متخصصين علوم دارويي ايران

iranaps.ircme.ir

021-88653239

 

11538

انجمن اندودانتيست هاي ايران

iaen.ircme.ir

021-88242357

 

11539

انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران

irantox.ircme.ir

021-88923195

 

11540

انجمن علمی تغذيه با شير مادر ایران

breastfeed.ircme.ir

021-22909128

 

11541

انجمن روان پزشكان ايران

ipa.ircme.ir

021-88336726

 

11542

انجمن انگل شناسي ايران

تعریف نشده

021-88953042

 

11543

انجمن علمي پيوند اعضاء ايران

تعریف نشده

 

 

11544

انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران

isia.ircme.ir

021-22439970

 

11545

انجمن جراحان قلب

iscs.ircme.ir

021-26401341

 

11546

انجمن پرتو درمانی ایران

تعریف نشده

 

 

11547

انجمن علمي ميكروب شناسي ايران

تعریف نشده

 

 

11548

انجمن علمي بيوشيمي پزشكي ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11549

انجمن علمي باروري و ناباروري

تعریف نشده

021-88525512-13

 

11550

انجمن علمي ويروس شناسي ايران

isv.ircme.ir

021-88020916

 

11551

انجمن علمي پروستودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288841

 

11552

انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران

تعریف نشده

 

 

11553

انجمن علمي آسيب شناسي ايران

iranpath.ircme.ir

021-66912646

 

11554

انجمن ارتودنتيست هاي ايران

تعریف نشده

021-88288358

 

11555

انجمن هماتولوژي ، انكولوژي اطفال ايران

iphos.ircme.ir

021-66912679

 

11556

انجمن فيزيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11558

انجمن دندانپزشكان اطفال ايران

تعریف نشده

 

 

11559

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

iacld.ircme.ir

021-88970700

 

11560

انجمن متخصصين زنان و مامايي ايران

naigo.ircme.ir

021-88309564-6

 

11561

انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران

تعریف نشده

021-55409495-6

 

11562

انجمن بررسي و مطالعه درد ايران

ips.ircme.ir

021-44045436

 

11563

انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران

تعریف نشده

 

 

11564

انجمن علمي آترواسكلروز ايران

irsa.ircme.ir

021-44086988,09128106449

 

11565

انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران

igda.ircme.ir

021-88245477

 

11567

انجمن جراحان دست ايران

تعریف نشده

021-88665228-9

 

11568

انجمن علمي پزشكي ليزري ايران

imla-laser.ircme.ir

021-238723002-3

 

11569

جامعه انجمن ها ي علمي فوق تخصص هاي داخلي ايران

irsims.ircme.ir

021-66912648

 

11570

انجمن علمي بيماري هاي مغز و اعصاب ايران

iranneurology.ircme.ir

021-66940036

 

11571

انجمن علمي انتقال خون ايران

تعریف نشده

021-88020916

 

11572

انجمن اندويورولوژي

endourology.ircme.ir

021-22580201

 

11573

انجمن علمی جراحان عمومي ايران

iags.ircme.ir

021-88512559,88524247

 

11574

انجمن جراحان مفصل ران

hipsociety.ircme.ir

021-22605090

 

11575

انجمن تغذيه كودكان ايران

iscn.ircme.ir

021-88910190-1

 

11576

انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران

تعریف نشده

 

 

11577

انجمن بيماري هاي دهان و تشخيصي ايران

تعریف نشده

 

 

11578

انجمن سرطان هاي زنان ايران

تعریف نشده

 

 

11579

انجمن علمي روانشناسي باليني ايران

تعریف نشده

 

 

11580

انجمن عفوني اطفال ايران

ipsociety.ircme.ir

021-66968317-8

 

11581

انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس ايران

isccp.ircme.ir

09329231027

 

11582

انجمن حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران(pota)

pota.ircme.ir

021-88367182

 

11583

انجمن علمی جراحان پلاستيك و زیبایی ايران

plasticsurgeons.ircme.ir

021-88506456-7

 

11584

انجمن علمي پري ناتولوژي ايران

تعریف نشده

021-22251736

 

11585

انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

11586

انجمن علمی گوارش و كبد كودكان

ispgh.ircme.ir

021-66924545

 

11587

انجمن مغز و اعصاب کودکان ایران

icns.ircme.ir

021-77880056

 

11588

انجمن علمی بيهوشي قلب ايران

تعریف نشده

 

 

11589

انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران

تعریف نشده

 

 

11590

انجمن علمي متخصصين دندانپزشكي ترميمي ايران

crd.ircme.ir

021-88271967

 

11591

انجمن علمي كايروپراكتيك ايران

irca.ircme.ir

021-22577131

 

11592

انجمن راديولوژي دهان ، فك و صورت ايران

تعریف نشده

021-88247869

 

11593

انجمن علمي نوروژنتيك ايران

تعریف نشده

021-88079723

 

11594

جامعه آزمايشگاهيان ايران

تعریف نشده

 

 

11595

انجمن كولوپروكتولوژي ايران

ircps.ircme.ir

 

 

11596

انجمن علمي طب اورژانس ايران

isem.ircme.ir

021-88915410

 

11597

انجمن علمي پزشكان قانوني ايران

lma.ircme.ir

021-88809593

 

11598

انجمن علمي آسيب شناسان دهان، فك و صورت ايران

تعریف نشده

 

 

11599

انجمن سرطان ايران

ica.ircme.ir

021-66567619

 

70001

انجمن علمي پرستاران قلب ايران

تعریف نشده

021-22663165-6

 

70002

انجمن قلب كودكان ايران

ispc.ircme.ir

021-22663212

 

70003

انجمن پرتودرماني سرطان

isro.ircme.ir

021-66567619-20

 

70004

انجمن پريودنتولوژي هاي ايران

تعریف نشده

021-88245591

 

70005

انجمن تشخيص و درمان جنين

تعریف نشده

021-66565500

 

70006

انجمن علمي شنوائي شناسي ايران

iaa.ircme.ir

021-88947396

 

70007

انجمن سكته مغزي در بيماريهاي عروق و نخاع ايران

تعریف نشده

021-61192426

 

70008

انجمن كنترل دفع ايران

ircs.ircme.ir

021-88492373

 

70009

انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران

تعریف نشده

 

 

70010

انجمن فيزيوتراپي

pta.ircme.ir

021-77607912

 

70011

انجمن ارگونومي و مهند سي عوامل انساني ايران

تعریف نشده

 

 

70012

انجمن اكوكارديوگرافي ايران

isecho.ircme.ir

 

 

70013

انجمن پزشكي اجتماعي

icma.ircme.ir

021-88991107

 

70014

انجمن علمي كاردرماني ايران

تعریف نشده

021-22180037

 

70015

انجمن علمی متخصصين زنان شاغل در باروري و ناباروري

isfsir.ircme.ir

021-88774444

 

70016

انجمن علمي اپتومتري ايران

تعریف نشده

 

 

70017

انجمن روماتولوژي ايران

iranrheum.ircme.ir

021-88330033

 

70018

انجمن بهداشت كار ايران

تعریف نشده

 

 

70019

انجمن نفرولوژي كودكان ايران

iranspn.ircme.ir

021-22226127

 

70020

انجمن داروسازي باليني ايران

iscp.ircme.ir

021-88326454

 

70021

انجمن علمي راينولوژي ايران

irc.ircme.ir

021-88950395

 

70022

انجمن باكتري شناسي پزشكي ايران

ismb.ircme.ir

021-82943181

 

70023

انجمن علمي مامايي ايران

تعریف نشده

021-88190164

 

70024

انجمن اينترونشنال كارديولژي ايران

isoic.ircme.ir

021-88420351

 

70025

انجمن علمي پزشكي هوا و فضاي ايران

تعریف نشده

021-44666124

 

70026

انجمن علمي طب كار ايران

تعریف نشده

021-55677337

 

70027

انجمن جراحان زانو ، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران

تعریف نشده

021-88777176

 

70028

انجمن علمي پزشكي خواب ايران

تعریف نشده

021-88449045

 

70029

انجمن علمي اداره امور بيمارستانها

تعریف نشده

021-88989129

 

70030

انجمن ژنتيك پزشكي ايران

تعریف نشده

 

 

70031

انجمن الكتروفيزيولوژی قلب ایران

irhrs.ircme.ir

 

 

70032

انجمن پروتئوميكس پزشكي ايران

تعریف نشده

021-22718505

 

70033

انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

تعریف نشده

 

 

70034

انجمن علمی پزشكي ورزشي ايران

iasem.ircme.ir

021-88630227-8

 

70035

انجمن مراقبت هاي ويژه ايران

icu.ircme.ir

 

 

70036

انجمن سلامت خانواده

تعریف نشده

 

 

70037

انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران

iacoh.ircme.ir

021-22421813

 

70038

انجمن علمي پرستاري ايران

ina.ircme.ir

 

 

70039

انجمن مراقبت از استومی ایران

تعریف نشده

 

 

70040

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

تعریف نشده

 

 

70041

انجمن طب سنتی ایران

تعریف نشده

 

 

70042

انجمن علمی طب سوزنی ایران

تعریف نشده

22439936

 

70043

انجمن پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

تعریف نشده

021-88004140

 

70044

انجمن جراحان کودکان ایران

تعریف نشده

021-26401423

 

70045

انجمن آموزش پزشکی ایران

ame20.ircme.ir

 

 

70046

انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70047

انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران

iapme.ircme.ir

021-88789465

 

70048

انجمن علمی جراحان عمومی درون بین ایران

iaes.ircme.ir

021-66501113

 

70049

انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران

isaop.ircme.ir

021-22180010

 

70050

انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران

تعریف نشده

 

 

70051

انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

ismm.ircme.ir

021-88622589

 

70052

انجمن علمی عناصر کمیاب ایران

تعریف نشده

 

 

70053

انجمن علمی گفتار درمانی ایران

slp.ircme.ir

09198272445

 

70054

انجمن علمی جراحان توراکس ایران

ists.ircme.ir

 

 

70055

انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران

ihea.ircme.ir

021-44056127,44055436

 

70056

انجمن علمی اندوواسکولار ایران

iaevt.ircme.ir

 

 

70057

انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

iserb.ircme.ir

 

 

70058

انجمن علمی اطلاع رسانی بهداشتی و زیست پزشکی ایران

hbisa.ircme.ir

021-81633804

 

70059

انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تعریف نشده

 

 

70060

انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران

irmpa.ircme.ir

021-22471884-5

 

70061

انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

تعریف نشده

 

 

70062

انجمن علمی علوم تشریحی ایران

تعریف نشده

 

 

70063

انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

تعریف نشده

 

 

70064

انجمن علمی جراحان ارتوپدی اطفال ایران

تعریف نشده

 

 

70065

انجمن علمی پدیده شناسی سلامت ایران

isphs.ircme.ir

 

 

70066

انجمن علمی بیوفارماسی و فارکوکینتیک ایران

تعریف نشده

 

 

70067

انجمن علمی زیست فناوری سلامت ایران

تعریف نشده

 

 

70068

انجمن علمی علوم اعصاب ایران

تعریف نشده

 

 

70069

انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران

تعریف نشده

 

 

70070

انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران

تعریف نشده

 

 

70071

انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

تعریف نشده

 

 

 

 

http://www.irisfd.com/

سایت فدراسیون جانبازان و معلولین

http://www.adrh.ir/

انجمن دفاع از حقوق معلولين ايران

http://www.rehabiran.net/

بانك اطلاعات توانبخشي ايران

http://www.mkamali.com/

پايگاه شخصي دكتر محمد كمالي

http://disable1.persianblog.ir/

دلتنگي هاي يك معلول

http://www.shamdani.com/

شمعداني / پيوندهايي با ديگر سايت ها

http://www.citrowcid.org/

مركز آموزشي، توانبخشي و نگهداري فرزندان معلول كارگران

http://www.isaarsci.ir/

مركز ضايعات نخاعي جانبازان

http://www.kahrizak.com/

آسايشگاه خيريه كهريزك

http://www.baavarnew.ir/

سايت باور

http://www.rehabiran.com/

وب گاه توانبخشي ايران

http://www.iranscubadiver.com/

سايت آموزش غواصي معلولان

http://www.bioelec-society.com/

انجمن بیوالکتریک ایران

http://iransdp.com/

سایت جامعه معلولين ایران

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next 

 

    آخرین نوشته ها

 

 

 •  قسمتی از آنچه که می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

  •  

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

   

   

     

  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی