اضطراب بارداری و اوتیسم در نوزاد:گفتار توان گستر 09121623463

اضطراب بارداری و اوتیسم در نوزاد:گفتار توان گستر 09121623463

اضطراب بارداری و اوتیسم در نوزاد:گفتار توان گستر 09121623463

استرس به روش های مختلفی بر روی سلامت جسمی تاثیر می گذارد، اما به ویژه خانم های باردار می دانند که اضطراب و استرس بر روی نوزاد متولد نشده آنها تاثیر می گذارد. اکنون محققان ژن های مختلفی را شناسایی کرده اند که به اضطراب حساس هستند، این ژن ها در مادرانی صاحب فرزندان مبتلا به اوتیسم شناسایی شد.

هر چند اوتیسم در تمام گروه های قومی، نژادی و اجتماعی بروز می کند، اما میزان بروز این اختلال در بین پسران 4.5 برابر دختران است.

دکتر بورزدورف در این باره می گوید: گرچه پیش از این اوتیسم به عنوان یک اختلال ژنتیکی در نظر گرفته می شد، اما پژوهش های اخیر نشان داده اند که تاثیرات محیطی (از جمله اضطراب) بر روی بروز این شرایط تاثیر دارند. ما می دانیم که برخی از مادرانی که سطح قابل توجهی از اضطراب را تجربه کردند، کودک مبتلا به اوتیسم به دنیا نیاوردند، اما برخی دیگر دچار این مشکل شدند. برای درک علت این امر ژنی را بررسی کردیم که بر روی اضطراب تاثیر دارد و پس از آن بین این ژن و بروز اوتیسم با قرار گرفتن در معرض اضطراب نوعی ارتباط پیدا شد.

برای پیشبرد تحقیقات خود محققان دو گروه از مادران را با کودکان مبتلا به اوتیسم مورد بررس قرار دادند: یک گروه از خانواده هایی در MU و یک گروه از خانواده هایی در دانشگاه کوین در اونتاریو، کانادا.

محققان از مادران در مورد اضطراب در دوران بارداری سوالاتی پرسیدند، از جمله به دلیل بروز مشکلاتی مانند از دست دادن شغل، جدایی یا تغییر محل سکونت. سپس خون این مادران را برای بررسی ژن حساس به اضطراب به نام 5-HTTLPR مورد آزمایش قرار دادند.

این ژن سروتونین را در سیستم عصبی تنظیم می کرد، اما زمانی که تنوعی از این ژن ها وجود دارد، واکنش بدن به اضطراب بیشتر می شود.

نتایج نشان داده اند که مادرانی که کودکان مبتلا به اوتیسم دارند، دارای تنوعی از ژن های 5-HTTLPR هستند که باعث می شود در دوران بارداری بیشتر از دیگر مادران در معرض اضطراب قرار گیرند. با این حال محققان می گویند که این یک مشاهده و فرضیه است و به تحقیقات بیشتری نیاز می باشد.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts