بازی کودکان:گفتار توان گستر 09121623463

روان شناسان از بازی بچه ها چه می فهمند:گفتار توان گستر 09121623463

بازی کودکان:گفتار توان گستر 09121623463

بازی از ضروریات زندگی بچه‌ها است. بچه‌ها از طریق بازی افکارشان را بازگو میکنند و به همان راحتی که افراد بزرگسال احساساتشان را با کلمات بیان میکنند، آنان نیز همین کار را بوسیله بازی انجام میدهند. کودک در طول بازی توانایی حل مشکلات خود را پیدا میکند و بوسیله آن میتواند اعتماد بنفس و روحیه استقلال طلبی را در خود پرورش دهد. آنان احساساتی چون ترس، اندوه، شادی و عصبانی شدن خود را از طریق بازی بیان و بدین گونه حس آسایش و امنیت و ارزشمند بودن میکنند.
کودک در بازی نیازهای حسی حرکتی خود را برآورده می‌سازد و انرژی خود را تخلیه میکند که این کار سبب ازدیاد آرامش او میشود،
در غیر این حالت چنانچه این انرژی تخلیه نشود، شاید به اضطراب، افسردگی و پرتحرکی مبدل میشود. در حقیقت بازی به میزان تغذیه درست و احساس صمیمیت و امنیت برای رشد کودک اساسی، مهم و لازم است و عاملی است که به رشد تفکرات و خلاقیت‌های کودک یاری می‌کند.

خصوصیات رفتاری بچه‌ها در بازی هایشان بطور کامل معلوم میشود. به عنوان نمونه کودکی که در جستجوی توانایی است، بطور معمول در بازی نقش رهبر، رئیس، فرمانده یا حتی نقش مدیر مدرسه را بازی میکند یا یک کودک پرخاشگر امکان دارد در بازی، عروسک هایش را بزند یا وسیله بازی هایش را بشکند. پرخاشگری به صورت سر راست و غیرمستقیم در بازی کودک نمایان میشود.

کودک پرخاشگر امکان دارد بوسیله چاقو یا قیچی بر میز و اسباب بازی‌ها حمله کرده و محیط را به یک میدان جنگ تبدیل کند. در واقع کودک جهان خود را با وسیله بازی هایی که در دسترس دارد، پدید می آورد.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts