بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:لارنژیت حاد

بهترین کلینیک گفتار درمانی وکار درمانی در کرج:لارنژیت حاد

لارنژیت حاد (التهاب مخاط حنجره )در بزرگسالان شایع است و می تواند برای بیمارانی که صدای حرفه ای دارند مخرب باشد .التهاب چین های صوتی سبب تحریک و ادم می شود و با ممانعت از حرکت انعطاف پذیر مخاطی به دیس فونی می انجامد .خواننده به صورت جبرانی و به منظور حفظ کیفیت نرمال صدای خود تلاش بیشتری انجام می دهد .مککن است خوانند ها به طرز صحیحی با کاهش حجم صدای خود افزایش آمپلی فایر خود تغییر زمان بندی اجرای برنامه های خود و سایر راهکارها این مشکل جبران کنند.موارد بسیار خفیف لارنژیت را می توان با درمان محافظتی حل و فصل کردو خواننده خوب تعلیم دیده می تواند به کارش ادامه دهد .البته خواننده باید بداند که خطر صدمه دائمی به چین های صوتی و خطر افزایش یافته خونریزی زیر مخاط وجود دارد .به بیمار گفته می شود مایعات بیشتری مصرف کند و هوای اتاق را مرطوب نگه دارد .اگر سرفه شدیدباشد می توان ترکیبات ضد سرفه تجویز کرد . استفاده محافظه کارانه از صدا کلید کار است .خواننده بلید قبل از اجرا کمی صحبت کند و به صورت نرمال خودش را گرم نماید .اگر عفونت باکتریال وجود دارد باید آنتی بیوتیک تجویز شود .استفاده از کورتیکواستروئیدها در این بیماران مفید است اما فقط باید برای یک اجراآن هم زمانی که شواهد ابژکتیوی از ادم چین های صوتی وجود دارد استفاده شود .لارنژیت شدید نیزباید به طرز مشابه درمان شود اما در این مورد باید به خواننده توصیه شود برنامه اجرا نکند .معاینات دوره ای پزشک را قادر خواهد ساخت که به خواننده بگوید از چه زمانی می تواند به فعالیت صوتی خود بازگردد.

Related posts