حضور معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی در مدیریت روابط عمومی


همزمان با ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی ؛ معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی با حضور در مدیریت روابط عمومی این روز را تبریک گفتند.Source link

Related posts