رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبرداد: واکسیناسیون ۳۲ درصد از افراد بالای ۱۸ سال در مازندران – ۱۴۰۰/۰۵/۱۹


رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبرداد:
واکسیناسیون ۳۲ درصد از افراد بالای ۱۸ سال در مازندران

Source linkSource link

Related posts