علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند:گفتار توان گستر 09121623463

علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند:گفتار توان گستر 09121623463

علت اینکه بعضی از بچه ها دیر به حرف می افتند:گفتار توان گستر 09121623463

برخی از فازهای اساسی و مهم در ابتدای رشد زبان

محققین ۵۷ مرحله اساسی و مهم رشد زبان را در طی ۳ سال ابتدای زندگی بچه‌ها گزینش کرده‌اند. علت گزینش و انتخاب این فازها، اهمیت آنها به عنوان شاخص‌هایی برای رشد زبان شناختی است.

اصطلاح زبان به هر شکل (نوع) ساختار ذخیره‌سازی یا تبادل اطلاعات اطلاق می‌گردد. بنابراین نه فقط گفتار، بلکه گوش کردن، درک مطلب، و رابطه برقرار کردن با شیوه‌های بصری مانند لبخند زدن یا شناختن اشخاص یا اشیا آشنا را نیز در بر می‌گیرد. حتی شاید تقلید یا انجام اطوار و اشارات نیز جزئی از پدیده‌های زبان باشد.

🍄 فهرست فازهای اساسی و مهم رشد زبان

این فهرست عمدتاً به علت این‌ که بتوان علت‌های شنیداری، بصری، و کلامی عقب‌ماندگی زبان را از هم مشخص کرد، به سه بخش تقسیم شده است:

💧 بیانگری شنیداری (صداهای اولیه‌ای که کودک از خود در می‌آورد، نام بردن اشیا، و …)

💧 گیرندگی شنیداری (پاسخ به صداها، کلمات و فرامین، و …)

💧 بصری

🍄 فازهای رشد گفتاری کودک

رایج‌ترین دلیل تأخیر در رشد گفتاری عبارتست از صحبت نکردن با کودک

ممکن است بعضی از بچه‌ها نتوانند کلمات را به‌درستی ادا کنند ولی درک شنیداری و مهارت‌های رابطه بصری آن‌ها عادی باشد. امکان دارد یک کودک ناشنوا به دلیل آشفتگی در درک شنیداری گرفتار تأخیر گفتاری باشد، ولی مهارت‌های استقرار رابطه بصری او عادی باشد. به همین علت آزمون‌ها به صورتی طراحی شده‌اند که بتوان جنبه‌های مختلف تأخیر زبانی را از هم تفکیک کرد.
به یاد داشته باشید که سنین قید شده حد میانه هستند، بنابراین فرزند شما امکان دارد هر یک از مهارت‌ها را سریع‌تر یا دیرتر از زمان گفته شده فرا گیرد و هیچ‌وقت این رویداد دقیقاً در وقت گفته شده رخ نخواهد داد.

🍄 نتایج آزمون‌ها

کودکی که بطور کلی هیچ صدایی در نمی‌آورد باید سبب دلواپسی شود و امکان دارد به چندین شکل آزمایش از جمله آزمون‌های شنوایی نیاز داشته باشد. چنانچه فرزند شما در چند ماه نخست بی‌صداست، بمحض اینکه متوجه موضوع شدید به دکتر گفتاردرمانگر مراجعه کنید.

زمانی که کودک نخستین کلمه را ادا میکند اهمیت اساسی دارد، ولی محدوده عادی این موقع بسیار گسترده است.
چنانچه فرزند شما در دو سالگی یک کلمه با معنی می‌گوید، در حالتی که به‌تدریج کلمات دیگری نیز بیان کند، احتمالاً محل تشویش و نگرانی نیست.
از سمت دیگر چنانچه فرزند شما در ۲ سالگی صدا در می‌آورد ولی هنوز کلمه‌ای ادا نمی‌کند، بایستی به دکتر یا کانون گفتار درمانی مراجعه کنید.

الگوهای گفتاری کودکانه مثل نوک زبانی صحبت کردن یا لکنت زبان مختصر تا ۴ سالگی قابل قبول است، ولی در زمینه نامفهوم بودن گفتار چنانچه دوام یابد و چشم‌گیر باشد بایستی به کارشناس گفتار درمانی مراجعه کرد.

 

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts