پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان کاوی انسان گرا

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان کاوی انسان گرا

فرض بنیادی اریک فروم این است که انسان های امروزی از پیوند پیش از تاریخ با طبیعت و با یکدیگر دل کنده اند،با این حال ار توانایی استدلال ،آینده نگری و تخیل برخوردارند . این آمیزه فقدان غرایز حیوانی و وجود تفکر منطقی ،از انسان ها عجایب گیتی ساخته است.خود آگاهی ،به احساس تنهایی ،انزوا و در به دری کمک می کند . افراد برای گریختن از این احساس ، می کوشند دوباره به طبیعت و انسان های هم قطار خود بپیوندند.

فروم که در روان کاوی فرویدی آموزش دید و تحت تاثیر کارل مارکس ،کارن هورنای ،و نظریه پردازان اجتماع گرای دیگر قرار داشت ،نظریه ی شخصیتی را به وجود آورد که بر تاثیر عوامل اجتماعی –زیستی-تاریخی، اقتصادی و ساختار طبقه تاکید دارد.روان کاوی انسان گرایی او فرض می کند که جدایی انسان از دنیای طبیعی ،احساس تنهایی و انزوا را به وجود آورده است ،وضعیتی که اضطراب بنیادی نامیده می شود.

فروم بیش از یک نظریه پرداز شخصیت بود. او منتقد اجتماعی ،روان درمانگر ،فیلسوف،محقق انجیل ،انسان شناس فرهنگی و شرح حال نویس روان شناختی بود. روان کاوی انسان گرای او انسان ها را به جای دیدگاه صرفا روان شناختی ،از منظر تاریخی و فرهنگی در نظر میگیرد.این رویکرد کمتر به فرد می پردازد و بیشتر به ویژگی هایی مربوط میشود که در یک فرهنگ مشترک هستند.

فروم در مورد بشریت دیدگاهی تکاملی داشت.وقتی انسان ها به عنوان گونه ایی مجزا در تکامل حیوان نمایان شدند ،اغلب غرایز حیوانی خود را از دست دادند ،ولی مغز آنها رشد فزاینده ای یافت که خود آگاهی ،تخیل برنامه ریزی ،و تردید را امکان پذیر ساخت  .این ترکیب غرایز ضعیف و مغز بسیار رشد یافته ،انسان ها را از حیوانات دیگر متمایز می کند.

اتفاق جدید در تاریخ انسان ،پیدایش سرمایه داری بوده است که از یک سو به ایجاد اوقات فراغت و آزادی شخصی کمک کرده اما از سوی دیگر به احساسات اضطراب ،انزوا،و عجزوناتوانی منجر شده است .فروم معتقد بود که معایب آزادی از محاسن آن بیشتر شده است.

انزوایی که سرمایه داری به وجود آورد غیرقابل تحمل شد و دو راه برای افراد باقی گذاشت: 1 گریختن از آزادی و پناه بردن به وابستگی های میان فردی ،یا 2 پیش روی به سمت خودشکوفایی از طریق عشق و کار ثمر بخش.

 

 

مروری بر نظریه ی پسافرویدی

فرد که در ابتدای این فصل معرفی شد ،اریک اریکسون بود،که اصطلاح بحران هویت را وضع کرد .اریکسون هیچ مدرک دانشگاهی نداشت،ولی این فقدان آموزش رسمی مانع از آن نشد که که او در رشته های گوناگون از جمله روان کاوی ،انسان شناسی ،تاریخچه روانی و آموزش و پرورش ،شهرت جهانی کسب نکند.

برخلاف نظریه پردازان روان پویشی پیشین که تقریبا تمام پیوندهای خود را با روان کاوی فروید قطع کردند،اریکسون به جای اینکه فرض های فروید را رد کند ،قصد داشت نظریه ی شخصیت خود را برای گسترش دادن آن بسازد و روش تازه ایی برای در نظرگرفتن مسایل ارایه دهد. نظریه ی پسافرویدی او مراحل رشد کودکی فروید را به نوجوانی ،بزرگسالی،و پیری گسترش داد. اریکسون معتقد بود که در هر مرحله تلاش روانی-اجتماعی خاصی به شکل گیری کمک می کند. این تلاش از نوجوانی به بعد ،شکل بحران هویت به خود می گیرد –نقطه عطفی در زندگی فرد که می تواند شخصیت را تقویت یا ضعیف کند.

اریکسون نظریه ی پسافرویدی خود را به صورت گسترش روان کاوی در نظر داشت ،کاری که ممکن است فروید یک زمانی آن را انجام می داد. گرچه اریکسون از نظریه فروید به عنوان مبنای رویکرد چرخه ی زندگی خود به شخصیت استفاده کرد،اما از چند نظر با فروید تفاوت داشت .او علاوه بر اینکه مراحل روانی-جنسی را به بعد از کودکی گسترش داد ،بر تاثیرات اجتماعی و تاریخی تاکید بیشتری کرد.

نظریه پسافرویدی اریکسون ،مانند نظریه های سایر نظریه پردازان شخصیت، بازتابی از پیشینه ی اوست ،پیشینه ی که هنر مسافرت های زیاد ،تجربیات در فرهنگ های گوناگون و یک عمر جستجو برای هویت خویش را در بر داشت.

 

 


اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق | نوحه زیبا تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق
hamejaa.ir

Related posts