چگونه با کودک خود صحبت کنیم:گفتار توان گستر 09121623463

چگونه با کودک خود صحبت کنیم:گفتار توان گستر 09121623463

چگونه با کودک خود صحبت کنیم:گفتار توان گستر 09121623463

گاهی به نظر می رسد که کودکان درخواست شما را نمی شوند و آنها را اجرا نمی کنند. برای رفع این مشکل والدین باید کلمات خود را با دقت انتخاب کنند سپس آنها را با صداقت و محکم به کودکان انتقال دهند.
برای نیل به این هدف به نکات زیر توجه کنید :

🍄 هنگام فرمان دادن به چشم هایش نگاه کنید:

تماس چشمی مهم ترین عامل در پیروی کودک از دستور شماست. این روش را از طریق یک بازی به کودک بیاموزید. مثلا چند متر دورتر از هم بنشینید و به چشم های هم نگاه کنید، هر کس زودتر به اطراف نگاه کند بازنده است.

🍄 آرام ولی محکم صحبت کنید:

اگر هنگام درخواست از کودکتان صدای خود را بلند کنید کودک می آموزد تا هنگامی که صدایتان را به حداکثر نرسانده اید به شما بی توجهی کند. اگر متوجه می شوید که صدایتان لحظه به لحظه بلندتر می شود، صبر کنید، یک نفس عمیق بکشید، به چشم های کودک خیره شوید، با آهستگی و بسیار شمرده سخن بگویید:«عزیزم (با یک مکث بین هر کلمه در حالی که به هم نگاه می کنید) ، من … ازت … می خواهم … لباسهایت را… همین حالا … جمع کنی … و توی کمد … بگذاری»

🍄 از جملات پرسشی اجتناب کنید

وقتی از کودک بپرسید لباسهایت را جمع می کنی؟ انتظار شنیدن پاسخ نه را داشته باشید ، در نتیجه از جملات قاطعانه استفاده کنید تا دقیقاً بداند چه کار باید بکند و به علاوه آن را چه موقع، کجا و چگونه انجام دهد. البته در مورد کودکانی که روحیه نافرمانی یا لجبازی دارند شیوه های دستوری مناسب نبوده و بهتر است از آنها درخواست کنید.

🍄 با جملات ساده صحبت کنید

از کلماتی که کودکتان آن ها را نمی فهمند استفاده نکنید. ساده و روشن حرف بزنید. پرچانگی نکنید، دستورات و توضیحات طولانی باعث فراموشی می شود.

🍄 بخواهید جملات شما را تکرار کنند

🍄 عواقب را یادآوری کرده و پی گیری کنید. بگویید اگر انجام شود چه پاداشی و اگر انجام نشود چه عواقبی خواهد داشت: مثلا اگر تکالیفت را تا ساعت 7 تمام نکنی از کارتون خبری نیست و اگر تمام کنی یک برچسب یا ستاره می گیری! و حتما به گفته خود عمل کنید و تهدید های بی اساس نکنید. مثلا نگویید اگر تکلیف ننویسی دیگه نمی گذارم با کامپیوتر بازی کنی.

🍄 احساستان را به کودک بگویید
بدون آن که به طور مستقیم از کودک انتقاد کنید ، به او بگویید که در مورد اعمال و رفتارش چه احساسی دارید برای مثال «من ازدیدن این اتاق به هم ریخته عصبانی شدم »

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts