کتک زدن کودکان ممنوع:گفتار توان گستر 09121623463

کتک زدن کودکان ممنوع:گفتار توان گستر 09121623463

کتک زدن کودکان ممنوع:گفتار توان گستر 09121623463

والدین از نظر فیزیکی بزرگتر از کودکان هستند؛ و همچنین، به دلیل تکامل یافتگی بیشتر مغز، معلومات بیشتر و قدرت کنترل بالاتری بر رفتارهای خود دارند؛
هنگامی که یک والد، سعی دارد با تنبیه بدنی، کودک را وادار به یک رفتار بهتر کند، در واقع در حال انتقال این پیام به کودک است که ضربه زدن به افرادی که کوچکتر یا ضعیف تر از تو هستند، یک روش قابل قبول برای مجبور کردن آنها به عمل براساس خواسته های تو است.
و در چنین شرایطی، نباید از اینکه فرزندشان در مدرسه، بچه های کوچکتر از خود، یا در آینده همسر خود را کتک می‌زند، غافلگیر شوند.

🍄 حجم زیادی از پژوهش ها نشان می‌دهد که کتک زدن کودکان، آنها را در آینده، تبدیل به بزرگسالان خشمگین و رنجیده ای میکند که از مشکلات هیجانی و روانی زیادی رنج میبرند. مشاهدات ثابت کرده اند که هرچه تنبیه بدنی تجربه شده توسط کودک بیشتر باشد، احتمال تضعیف رابطهٔ او با والد، و بروز رفتارهای مقابله جویانه و نافرمانی در برابر والدین و منابع قدرت، در او بیشتر، می‌شود.
هم چنین این کودکان در برابر افسردگی، اضطراب و مصرف مواد آسیب پذیرتر بوده و توانایی کمتری برای درونی کردن هنجارهای اخلاقی دارند.

🍄 اگر تصور کنیم که هدف بسیاری از والدین از تنبیه بدنی، تصحیح و شکل دادن به رفتار کودک است تا تخلیهٔ خشم خودشان، در این صورت میتوان به آنها این اطمینان را داد که، صرف مشاهدهٔ این که شما خشمگین هستید برای کودک به اندازه کافی تاثیرگذار و ترسناک هست؛ و نیازی نیست که این ترس و تاثیرپذیری را با ابراز فیزیکی خشم خود، پیچیده کنید.
برای سوق دادن کودکان به سمت عمل کردن به آنچه از آنها میخواهیم، باید از مغز بالغ و رشدیافتهٔ خود کمک بگیریم تا روشهای کمتر آسیب زننده ای نسبت به خشونت و تنبیه بدنی را به کار ببریم.

🍄 در عین حال لازم است به یاد داشته باشیم که احترام به والدین، به این معنا نیست که فرزندان دقیقا همان کارهایی را انجام بدهند که والدین آنها انجام می داده اند.‌ والدین و اجداد ما، باورهایی داشته اند که ممکن است امروزه مردود شده باشند؛ و کارهایی را انجام می‌داده اند که ممکن است ما هرگز حاضر به انجام آنها نباشیم. این حقی است که ما نیز باید برای فرزندان خود قائل باشیم.
این یک امر کاملاً ممکن است که فرزندان در عین آنکه والدینشان را دوست دارند، به همهٔ آنچه که والدین عمل کردن به آن را درست میدانند، باور نداشته و عمل نکنند.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts