سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر محسن سلمان پور طی حکمی مصطفی آزادی را به سمت سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده منصوب کرد. در متن این ابلاغ آمده است: نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد نامه شماره ۱۸۱۳ / ۴۰۱ / م مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع، به عنوان «سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی لارستان» منصوب می شوید. انتظار…

Read More